...dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.

Janusz Korczak